Informative:

Go simolola magatwe ka boomo kana go a anamisa o ntse o itse gore ga se boammaaruri ke go aka!

Resourceful

Batho ba ba nang le temogo ba “ikanyega mo moyeng,” e re ka ba itse gore go ntsha sephiri go ka utlwisa ba bangwe botlhoko.

Debate:

Gakologelwa gore, mosimolodi wa go sa ikanyege ga se ope fa e se Thokoloshi, “rra one maaka.”

Useful

“Moya o o pelotshweu o tla nontshiwa.” Ba ba botlhale ba akanyetsa dikgato tsa gagwe ma le di maswe.”

Informed guides

“Godisetsa ngwana ka thuto mo tseleng e o tshwanetseng go e tsamaya.” Le tla tshela sentle ka tumelo!

Diane tsa Setswana

Tsala ya gago yo o ka go thusang go rarabolola mathata a gago. O tla go thusa go dirisa kgakololo e e botlhale ya Botshelo

Exhibits and Displays of Objects From Our Past

Exhibits that can be a starting point for debate and sharing of heitage through thematic elements.

Displays in the Museum tell stories of our culture and heritage as well as telling the life stories through which we promote sharing knowledge and pride.

Read more

Displays in the Museum

A small selection of our Displays in the Khama III Memorial Museum.

alternative text

The life and time of Khama III and his intriguing persona.

alternative text

Serowe's Art and Cultural histories through pictures, documents and artefacts..

alternative text

Archives and a snapshot of the Bessie Head collection we have been entrusted with.

alternative text

Lives and heritage of the people of Ga-Ngwato.